آهنگهای ویژه

 • حبیب قلندری (بندر گلستان)

  حبیب قلندری

  بندر گلستان

 • عبدل علی (بدل بوتا دنیا)

  عبدل علی

  بدل بوتا دنیا

 • بالاچ دوست (سمل)

  بالاچ دوست

  سمو

پیربخش زنگشاهی آلبوم شماره 1

25

دانلود آلبوم بسیار زیبای بلوچی از زنده یاد پیربخش زنگشاهی ( صاحبداد ) آلبوم شماره 1

خواننده و نوازنده سروز پیربخش زنگشاهی/تنبورگ و همخوان دین محمد زنگشاهی/طبله زنده یاد فریدون زنگشاهی

پیربخش صاحبداد1