آهنگهای ویژه

 • بهمن شهنوازی&علی حق پناه (صنم)

  بهمن شهنوازی&علی حق پناه

  صنم

 • هیثم رافی

  من غریبا

 • عبدل علی تبا توبا

  عبدل علی

  توبا توبا

 • عبدل علی

  بلوچستان

متن ترانه

اشکا گوشگ نلوطی ادا هسته منا پجاره  (ای)
چنت ماه گوزگه هر روچ منی دنیا تهاره  (نی)
جنگ کنه روه دیما پوشتا کدی نچاره 💪🏻👀
تونه منی الفاظه رگباره دیما تو بداره 😏
( بزانه )( کسانه) ( نادانه) ( بوانه ) ( بزانه ) ( تاوانه ) ( جوانه ) ( کسانه ) ( نادانه ) ( بهتره ) ( موانه ) ( موانه )
نتونه تو منی چما بچاره 👀😠
کسا من نداتا باج باج 💸
مپتا سرا نی تاج تاج 👑
شاه گوشی منا راج 👨‍👨‍👦‍👦
لبزانی بادشاه گوشا باسک 🕴🏻
براس چو پادشاهی نشتگا پوشتا 🤴🏼
بلوچا کول وتی هچ نشموشتا 💯
گوشتا من کایا اجوئه ارتشا ✌🏻💪🏻
ترسی نبی چ بمب و ترکشا 💣🧨🔆
گردشا چا وحد رستا می ارتشا ♻️😎
انقلابی کارا بزا رپه ارزشا 🕴🏻🤤
جلد رسا ای روچ جوش مجا 😓😎
اجوه ما سرا هوش بکا 🧠😤
بیا دیما نی چاره باره 🤜🏻💪🏻
دوست نلوطی دشمن گاره 🤨
کوجه باره سندا چاره 🤨🤔
هر ساده منی راها بندا ⛓
بزانه شاه ها من شاه سخته وحدا کندا 😎
بندا بازه دروگ 😏 مردم منی پوشتا 
گوشا هبر منی ل×× پیسرا من گوشتا 🤬
گوشا هبر منی ل ×× پیسرا من گوشتا 🤬
هر لوگا شنگه شاه توار 🎙
گوشدارا مردم منتوار 🙋🏼‍♂
چم پچ با دلا تو دار ⌛️⏳
آجوئی پیداکه هوشیار 😎بزانه شاه ها من شاه کایا گو وتی ارتشا 🤴🏼
ما آجوئیه بزا تورسه نی چ هچکسا 😏
شاه ها من شاه کایا گو وتی ارشااااااع
جنه روه دیما بزا تورسه نی چ هچکسااا 

بزانه شاه ها من شاه کایا گو وتی ارتشا 
ما آجوئیه بزا تورسه نی چ هچکسا 
شاه ها من شاه کایا گو وتی ارشااااااع
جنه روه دیما بزا تورسه نی چ هچکسااا 


چ من مزار در منتگا تولگ بگاهه رستره

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما نظیر ایمیل، شماره موبایل و ... انتشار داده نخواهند شد

 1. RA76
  19 ژوئن 2019

  کارت عالیه…ولی بیتش ی چیز عالیتر