دانلود چند آهنگ بسیار زیبای بلوچی از ( علاش بلوچ + عبدو + اختر چنال + یاسر بلوچ + وهاب بلوچ )

اجرا در جشن عروسی (میرین ملا فاضل ) باسپاس فراوان از خمیس البلوشی

arosi-molafazel-2