متن ترانه

چیروکایےدراں سمول لوگاں وتهے🚷سنبال سرپدمبےجاهلیں مات تهے🧕
بیاکه چاراں تراں من تهےگه اں وتهے👫شهرءِمردم دُروهم سهیگ تهے🤷‍♂هم سهیگ اں تهے🙆‍♂
تواگه مےمبےوالا دوزاں تراں🏃‍♂🏃‍♀بلےبدنام بنت ماتءُگوں تهےپتاں🕺🙎‍♀ماتءُگوں تهےپتاں🤷‍♂🤷‍♀چیروکایےدراں سمول لوگاں وتهے🏃‍♀سنبال سرپدمبےجاهیلیں مات تهے🧖‍♀.بیاکه جاسم تهےپه تراں شعرگوشے🎼انتظارانتظارانتظارداں کدے🙆‍♂
انتظارداں کدے🙇‍♂
چیروکایےدراں سمول لوگاں وتهے🤰سنبال سرپدمبےجاهیلں مات تهے🙎‍♀جاهیلں مات تهے🤷‍♀

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما نظیر ایمیل، شماره موبایل و ... انتشار داده نخواهند شد