ارسال آهنگ جهت انتشار

قوانین انتشار موزیک در ملورانی دات کام –هر گونه قرار دادن لینک  و یا لوگو در کاور موزیک که اشاره به سایت موزیک های خارج از ملورانی دات کام نماید ممنوع است. – آهنگ شما باید دارای کیفیت مناسب و الزاماً ۳۲۰Kbps باشد. – داشتن کاور با سایز بندی مناسب ( حداکثر ۱۲۸۰در ۱۲۸۰) کیفیت مناسب … ادامه خواندن ارسال آهنگ جهت انتشار