دانلود آهنگ زیبای بلوچی از فرقة العائلة درويش حيدر ( منا یل دا شوته بی توارا )

با سپاس از خمیس البلوشی

Darwish-Heydar