آلبوم جدید مسقطی بنام كرنفال الأغاني البلوشي

خواننده ها خالد بشدور البلوشي و الله بخش مراد و احمد مراد و جابري بو جابر و حسين ابو يوسف

با سپاس از دجی آسف ( آسف البلوشی )

كرنفال الأغاني البلوشي1