گروه موسیقی افشار کنارک ( خواننده: استاد نبیل بلوچ / طبله استاد جاسم همراز )
کیبورد & بینجو / استاد الهین بخش (با سپاس از استاد جاسم همراز )

گروه موسیقی افشار کنارک

پیشنهاد میکنم دانلود کنید صدای دلنشینی داره