اجرای جدید و بسیار زیبا از گروه النورس خواننده ندیم شنان ( جشن عروسی عادل عیسی )

ندیم شنان_o